Isıtma Sistemi Kategorileri Nelerdir?

Temel ihtiyaçlarımızdan biri olan ısınma ihtiyacı, yaşamımızı kaliteli ve sağlıklı şekilde sürdürebilmemiz için gereklidir. Geçmişten günümüze birçok farklı şekilde ısınmanın yolunu bulan insanoğlu, günümüze geldiğinde gerek teknolojisinin böylesine fazla ve hızlı şekilde gelişmesi gerekse  insan ihtiyaçlarının değişmesi nedeniyle içinde bulunduğumuz çağda birçok farklı ısıtma sistemine ev sahipliği yapmaktadır.

Isıtma sistemleri kategorileri nelerdir?

Isıtma sistemleri çağımızda birden fazla kategoriye ve kategoriler kapsamında alt başlıklara ayrılmış durumdadır. Bunun nedeni hep yaşamsal ihtiyaçlarımızın değişmesi hem de her geçen gün mimaride yaşanan gelişmelere teknolojik gelişmelerin eşlik etmesidir. Barınma ihtiyacının böylesine değişmesi ve dönüşmesi ısıtma sistemlerini de dönüştürmekte ve geldiğimiz noktada onları birçok farklı kategoriye ayırabilmemize neden olmaktadır. Bununla birlikte her ne kadar pek çok alt başlık barındırsa da ısıtma sistemlerini temelde iki ana kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan ilki merkezi ısıtma sistemleri diğeri ise bireysel ısıtma sistemleridir.

Merkezi ısıtma sistemleri özellikle son dönemde toplu konutların, site yapımlarının artmasıyla önem kazanmış ve giderek daha da yaygınlaşan ısıtma sistemlerinden biridir. Merkezi ısıtma sistemleri kendi içerisinde de ayrılır bunlar ana merkezi ısıtma sistemi ve pay ölçerli merkezi ısıtma sistemidir. Bu iki sistem temel olarak aynı olmakla birlikte aralarındaki fark birinin pay ölçer, yani ilgili dairenin metrekaresine göre faturalandırma yapılan sistemdir. Merkezi pay ölçer sisteminde 100 metrekare bir dairenin faturasıyla 60 metrekare bir dairenin faturası aynı olmamaktadır. Merkezi ısıtma sisteminde ise pay ölçerden bağımsız olarak bir faturalandırma söz konusudur.

Bireysel ısıtma sistemleri, günümüzde sıklıkla kullanılan ve pek çok evde tercih edilmeye devam edilen sistemlerdir. Bu sistemler arasında en yaygını özellikle kombilerdir ki onlar da kendi içerisinde konvansiyonel ve yoğuşmalı olarak ayrılırlar. Bu iki farklı kombi arasında temel birkaç küçük teknik farklılık olmakla birlikte ikisi de daire içerisinde ve sadece uygulandığı dairenin ısısını kontrol edecek şekilde takılırlar. Bununla birlikte peteklerden bağımsız olarak yerden ısıtma sistemi de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, yenilenen iç dekorasyonlarda son zamanlarda yerden ısıtma sistemine sıklıkla yer verilerek daha estetik bir görünüm amaçlanmaktadır.

Bir yanıt yazın