Sağlık Psikolojisi Hakkında Merak Edilen Her Şey Burada

Read this awesome post

Sağlık Psikolojisi Hakkında Merak Edilen Her Şey Burada 

Ruh sağlığı, kişinin yaşamını en derinden etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle ülkemizde psikolojik kapsamında hastalıklar her geçen gün artmaktadır. Bu psikolojik hastalıklar genellikle stres, uykusuzluk ya da travmaya bağlı şekilde ortaya çıkmaktadır. Bireyin ruh hastalığı sorunu nedeniyle sergilediği davranışları sadece kendisini değil etrafındaki insanları da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Sağlık psikolojisi hakkında en fazla merak edilen konulardan birisi ise bu kapsamda uzman olan kişilerin hastalardaki sorunu nasıl giderdiğidir. 

Sağlık psikolojisiyle ilgilenen psikiyatri uzmanı genellikle hastanın davranışlarındaki temel sorunu bulmak ve bu sorunun üzerine giderek, ortadan kaldırarak kişiyi psikolojik açıdan rahatlatmaktır. Özellikle çoğu kişiler ruhen yorgun olduğunda ya da psikolojik sorunu bulunuyorsa fizyoloji olarak bunu göstermektedir. Örneğin ayaklarını sallamak, dudak ısırmak, tırnaklarla oynamak gibi davranışları sergilemektedirler. 

Sağlık psikolojisi kapsamında en merak edilen bir diğer faktör ise en yaygın olan psikolojik rahatsızlıklar. En yaygın psikolojik rahatsızlıklar depresyon, obsesif -kompulsif bozukluk, travmaya bağlı olarak stres bozukluğu, sosyal fobi ve bipolar bozukluktur. Sosyal fobi ve diğer sağlık psikolojisini etkileyen rahatsızlıklar hakkında bilgime sitesinden bilgi edinebilirsiniz. 

Sağlık Psikolojisinin Alt Alanları Nelerdir?

Sağlık psikolojisi kapsamında bulunan rahatsızlıklar ciddi ve başlangıç olacak şekilde seviyelere ayrılmaktadır. Seviyelerle ilgilenen ise farklı alt alanlar bulunmaktadır. Sağlık psikolojisinin alt alanları şu şekildedir; 

  • Toplum Sağlığı Psikolojisi; Toplumdaki bireylerin psikolojik sağlığıyla ilgilenen ve toplumun refahını sağlayacak faktörünü inceleyen alt dallardan biridir. Fizyolojik ve psikolojik sağlığı geliştirmeyi sağlayan, hastalıkları önleyerek ciddi seviyelere ulaşmasını engellemektedir.
  • Uzman Sağlık Psikolojisi; Psikolojik eğitimleri tamamlayan ve bu alanda yüksek lisansa sahip olan kişilerin bulunduğu alt daldır. Genellikle danışmanlık, araştırma ve eğitim kapsamında yetkisi bulunmaktadır. 
  • Klinik Sağlık Psikolojisi; Stres gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireyleri iyileştirmek amacıyla hizmet gösterirler. Hastaneler ve sağlık merkezlerinde hizmet vermektedirler.

Klinik sağlık, uzman sağlık ve toplum sağlık psikolojisi olarak üç alt dala ayrılan sağlık psikolojisi insanlar için oldukça önemli hususlardan biridir. Sağlık psikolojisi hakkında diğer bilgileri edinmek için bilgime.com sitesine erişebilirsiniz.

Bir yanıt yazın